Ankara'da Kişisel Gelişim ve Koçluk Hizmetleri

Kişisel Gelişim ve Koçluk Hizmetleri

Koçluk, gerçek içsel potansiyeli ortaya çıkararak, değişimler yaratmayı sağlamak için verilen profesyonel bir hizmettir. Koçluk, çekirdek inançlarımızla, yeteneklerimiz arasındaki ilişkiyi anlayarak, "yapabilirim" düşüncesini ortaya çıkarmaktır. Koçluk, hedefe odaklanmaya ve gerçekleştirmeye yardım eder. Gerçek bir içsel özgürleşmenin sağlanmasına destek verir.

Eğitim koçluğu, öğrencilerin yeteneklerini erken yaşta ortaya çıkarabilir, gerçek anlamda başarılı olacakları yolda yatkınlıklarını kendilerinin keşfetmesini sağlayabilir. Eğitim koçluğu, öğrencilerin hedeflerine yönlenmesine ve odaklanmasına, zihinsel olarak rahat ve başarılı bir şekilde sınavlarına hazırlanmasına yardımcı olur. Eğitim koçluğu, öğrencilerin motivasyon ve özgüvenini en yüksek düzeye çıkararak kendi potansiyelini nasıl gerçekleştirebileceğine dair etkili, planlı ve programlı yollar göstermektedir.

Doğum koçluğu, tüm hamilelik, doğrum sırası ve doğum sonrası süreçte, aileyi fiziksel, bilgisel, manevi yönden destekleyen bir yaklaşımdır. Doğum Koçluğu, hamilelik sürecinde anneye eşlik etmek, sağlık, beslenme, nefes eğitimi, egzersizler yolu ile sağlıklı bir hamilelik geçirmeye yardımcı olmak; doğum sırasında masaj, diğer tekniklerle destek olmak; lohusalık sürecinde anne sütü ve beslenme, emzirme ve bebek bakımı konularında anneyi desteklemektir.

İlişki koçluğu, kişilerin ilişki kalitesini yükseltmek ve daha nitelikli ilişkiler geliştirmesine olanak sağlamaktadır. İlişki Koçluğu, olması istenilen birliktelik ve bu birlikteliğe uygun koşulların sağlanması için kişilere destek olur. Kişileri, iletişim konusunda bilinçlendirerek ilişkilerinin daha nitelikli bir düzeye ulaşmasına yardımcı olur. İlişki danışmanlığı desteğine talep her geçen gün artmaktadır ve daha fazla tercih edilmektedir. İlişki Koçluğu, kişilerin ilişkisini farklı bir açıdan görmesi sağlanır. Gelişen farkındalıkla birlikte sistemli olarak kişilerin kötü ilişkilerinin iyileştirilmesi, gerektiğinde ilişkilerini değiştirmesi ve geleceğe yönelik daha sağlıklı ilişkiler geliştirilmesi için çalışmalar yapılır.

Yönetici koçluğu, yönetici ve yönetici adaylarının yönetsel anlamda kendini tanımasını sağlamak, potansiyelinin ortaya çıkartılması, potansiyelini yüksek oranda kullanmanın yollarını bulmak, lider bir yönetici olmak, yetkinlik ve yeterlilikleriyle ilgili çalışmalarla farkındalık yaratmak, üst düzey yöneticilik bakış açısı ve algısı yaratmak, stratejik ve operasyonel kararları kolay, analitik, somut ve bilimsel verebilmek, doğru ekibi oluşturabilmek, kendinin ve ekibinin motivasyonunu ve yaratıcılığını arttırmak, vizyoner bakış açısı kazanmak amacıyla çalışmalar yapılır.

Kişisel gelişim, kendini tanıma ( farkındalık ) ve ifade etme, NLP uygulamaları ile düşünce ve davranış yönetimi, stres yönetimi, öfke kontrolü, NLP ile etkin ve pozitif yaşam, drama atölyeleri, kuantum drama, hipnoz gibi çalışmalar yapılır.

Güven, Gizlilik, Bilimsellik

Bireylere, ailelere ve kurumlara yönelik tüm çalışmalarımızı bilimsel ilkeler çerçevesinde psikoloji biliminin bilgi birikimi, kuram ve yöntemlerine dayanarak hizmet vermekteyiz.