Hakkımızda

Ankara'da psikoloji, pedagoji ve aile danışmanlığı hizmetleri ile bunaltıcı yaşam stresleri ile ilişkili birçok psikolojik sorun ve bozukluklarda sizlere destek oluyoruz. Bu durumlar birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabiliyor ve birçoğu uygun destek süreçleriyle geçici ve baş edilebilir durumlardır.

Geçiş ya da devam eden stres, aşırı derecede kaygı, depresif duygudurum değişikliği ve / veya aşırı duygusallık karışımı olarak tezahür edebilir.

Anksiyete, panik atak ve depresyon gibi sorunlar, hem fiziksel hem de psikolojik semptomlar ile çok etkili olabilir; bu genellikle kişinin günlük yaşamını ve ya çalışma aktivitelerini yürütme becerisini ciddi şekilde bozar.

Bazen depresyon ciddi kaygı oluşturmayan küçük etkilerle çok değişken olabilir, ancak neredeyse her zaman etkileri görülür.

Anksiyete, özellikle şiddetli fobik anksiyete olarak adlandırılan ilişkili kaçınma durumları ve kontrol altına alınması gereken başka bir durumdur.

Depresyon o kadar şiddetli hale gelir ki, bir kişi fiziksel olarak rahatsızlık gösterir ve kişi ciddi biçimde endişeli ve acı hisseder. Tekrarlayan ve ya gerçekçi olmayan fikirlerle meşgul olmak, kısmen yönetilebilen fakat düzenli olarak görülen önemli bir yönüdür.

Tipik olarak kendi düşünceleri olarak algılanan ve anlamsız ve dirençli olan belirli bir baskı ve ilişkili kaygı ile gelen müdahaleci düşünceler, obsesif belirtilerin nasıl ortaya çıktığıdır. Bu, birey için aksayan ve sürekli olduğunda ve obsesif bozukluk olarak adlandırıldığında anormal hale gelir. Zorlayıcı davranışlar ve diğer tezahürlerle ilişkili olabilir.

Bazen manik depresyon olarak adlandırılan bipolar bozukluk, bu bozuklukta uzmanlaşmış ilişkili ruh sağlığı uzmanlarıyla koordineli çalışmalar yürütülür. Şizofreni ve şizoaffektif bozukluk gibi psikotik sorunların kapsamlı değerlendirilerek en iyi şekilde yönetilmesi gerekmektedir, birçok yönüyle ilgili çalışmalar yapılmalıdır, aile ve diğer sosyal destek mekanizmalarına rehberlik edebilecek çalışmalar yürütülmelidir.

Cinsel sorunlar, cinsel işlev bozuklukları, vajinismus, erken boşalma, sertleşme sorunu, cinsel isteksizlik, cinsel travma gibi alanlarda psikolojik destek süreçleriyle cinsel terapide etkili sonuçlar elde edilmektedir.

Yaşlılık psikolojisi ve yaşlılık sorunları değerlendirilebilir ve uygun yönlendirmeler yapılabilir.

Alkol bağımlılığı, bireylerin hoş olmayan yoksunluk belirtilerini önlemek için ve alışkanlıklarını yönetmelerine yönelik destek süreçleri gerekmektedir. Bağımlılıkla ilgili sosyal destek mekanizmaları ayrı bir öneme sahiptir.

Ayrıca uyuşturucu madde kullanımı, gerekli ve uygun durumlarda psikiyatri desteği yanında birlikte tavsiye ve yardım sağlanabilir.

Yeme bozuklukları, anoreksiya nevroza, bulimia nevroza, tıkanırcasına yemek yeme ve obezite gibi konularda psikolojik destek süreçleri etkili sonuçlar vermektedir.

İlişkiler, evlilik sorunları, çift ve aile danışmanlığı konularında etkili çalışmalar yürütülmektedir.

Sağlıklı duygusal düzenleme ve etkili başa çıkma stratejilerinin geliştirilmesi, stres altındaki insanlara yönelik ilgili çalışmalar vardır. Psikolojik destek ve psikoterapi yaklaşımlarıyla önemli ölçüde bu sorunlarla baş etme ve çözüm sağlanabilmektedir.

Karakter ve davranış sorunları ve kişilik bozuklukları birçok sorun psikolojik destek süreçleriyle yönetilebilmektedir.

Travma sonrası stres bozukluğu, özellikle kayıp, kaza, cinsel saldırı gibi durumlarla profesyonel çalışmalar yürütülerek psikolojik danışmanlık ve psikoterapi yöntemleri uygulanabilmektedir.

Kognitif bozukluk ve nöropsikolojik değerlendirme disiplinler arası bir çalışmayla birlikte yürütülebilmekte ve etkili sonuçlar alınabilmektedir. Dikkat Eksikliği Bozukluğu (ADD) Ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), yaşanılan durumun değerlendirilmesi ve yönetilmesi konusunda özel uzmanlık çalışmalarıyla psikologlar tarafından yürütülebilmektedir.

Otistik Spektrum Bozuklukları , özel değerlendirme çalışmalarıyla uzman psikolog tavsiyesi verilir. Özel eğitim çalışmaları ve aile destek programları yürütülebilir.

Psikoloji, pedagoji ve psikoterapi alanında eğitim almak isteyen öğrenciler ile çalışma ilişkileri geliştirilir ve süpervizyon çalışmaları ile geliştirilmeye devam edilir. Bu alanlarda çalışmalar yürüten birimlerle ortak çalışmalar yürütülerek öneriler geliştirilir ve psikolojik danışmanlık yapan gruplara eğitim programları geliştirilir.

Psikologlar, pedagoglar ve aile danışmanları, psikolojik danışmanlık merkezini ziyaret etmeye ve çalışma uygulamalarına teşvik edilir. Psikolojik hizmet türlerine ilişkin her türlü geri bildirimleri memnuniyetle karşılıyoruz.

Güven, Gizlilik, Bilimsellik

Bireylere, ailelere ve kurumlara yönelik tüm çalışmalarımızı bilimsel ilkeler çerçevesinde psikoloji biliminin bilgi birikimi, kuram ve yöntemlerine dayanarak hizmet vermekteyiz.